تعرفه هاست ویندوز ایران

پنل HWI-1
ماهیانه ۲۰۰۰ تومان
فضا هاست : ۵۰ مگابایت
ترافیک ماهانه : ۱ گیگابایت
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
دیتابیس : نا محدود
IP اختصاصی : قابل خرید
زبان برنامه نویسی : ASP.Net
پنل HWI-2
ماهیانه ۳۵۰۰ تومان
فضا هاست : ۱۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه : ۲ گیگابایت
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
دیتابیس : نا محدود
IP اختصاصی : قابل خرید
زبان برنامه نویسی : ASP.Net
پنل HWI-3
ماهیانه ۷۵۰۰ تومان
فضا هاست : ۵۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه : ۵ گیگابایت
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
دیتابیس : نا محدود
IP اختصاصی : قابل خرید
زبان برنامه نویسی : ASP.Net
پنل HWI-4
ماهیانه ۱۲۵۰۰ تومان
فضا هاست : ۱ گیگابایت
ترافیک ماهانه : نامحدود
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
دیتابیس : نا محدود
IP اختصاصی : قابل خرید
زبان برنامه نویسی : ASP.Net
پنل HWI-Gold
ماهیانه ۱۸۰۰۰ تومان
فضا هاست : ۲ گیگابایت
ترافیک ماهانه : نا محدود
ادان دامین : نا محدود
ساب دامین : نامحدود
دیتابیس : نا محدود
IP اختصاصی : قابل خرید
زبان برنامه نویسی : ASP.Net