هاست لینوکس آلمان

linux-ge

رایگان
رایگان
فضای هاست: ۳۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: ندارد
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: ۱ عدد
IP اختصاصی: ندارد
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر : هتزنر
پنل LBG-1
ماهیانه ۲۹۰۰ تومان
فضای هاست: ۱۲۸ مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: ندارد
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: ۵ عدد
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر : هتزنر
پنل LBG-2
ماهیانه ۳۹۰۰ تومان
فضای هاست: ۲۵۶ مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: ندارد
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: ۱۰ عدد
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر : هتزنر
پنل LBG-3
ماهیانه ۴۹۰۰ تومان
فضای هاست: ۵۱۲ مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: ۵ عدد
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: نامحدود
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر : هتزنر
پنل LBG-4
ماهیانه ۵۹۰۰ تومان
فضای هاست: ۱۰۲۴مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: ۷ عدد
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: نامحدود
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر : هتزنر
پنل LBG-5
ماهیانه ۸۹۰۰ تومان
فضای هاست: ۲۰۴۸ مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: ۱۰ عدد
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: نامحدود
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر : هتزنر
پنل LBG-6
ماهیانه ۱۵۹۰۰ تومان
فضای هاست: ۵۱۲۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: نا محدود
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: نامحدود
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر : هتزنر
پنل LBG-VIP
منتظر استعلام
فضای هاست: دلخواه
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: نامحدود
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر : هتزنر