هاست لینوکس فرانسه

Untitled-3

پنل LBF-1
ماهیانه ۳۲۰۰ تومان
فضای هاست: ۱۲۸ مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: ندارد
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: ۵ عدد
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: فرانسه
دیتاسنتر : OVH
وب سرور : لایت اسپید
پنل LBF-2
ماهیانه ۴۵۰۰ تومان
فضای هاست: ۲۵۶ مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: ندارد
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: ۱۰ عدد
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: فرانسه
دیتاسنتر : OVH
وب سرور : لایت اسپید
پنل LBF-3
ماهیانه ۵۵۰۰ تومان
فضای هاست: ۵۱۲ مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: ۵ عدد
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: نامحدود
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: فرانسه
دیتاسنتر : OVH
وب سرور : لایت اسپید
پنل LBF-4
ماهیانه ۷۵۰۰ تومان
فضای هاست: ۱۰۲۴مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: ۷ عدد
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: نامحدود
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: فرانسه
دیتاسنتر : OVH
وب سرور : لایت اسپید
پنل LBF-5
ماهیانه ۱۰۰۰۰ تومان
فضای هاست: ۲۰۴۸ مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: ۱۰ عدد
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: نامحدود
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: فرانسه
دیتاسنتر : OVH
وب سرور : لایت اسپید
پنل LBF-6
ماهیانه ۱۷۰۰۰ تومان
فضای هاست: ۵۱۲۰ مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
افزودن دامنه: نا محدود
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نا محدود
FTP Account : نامحدود
دیتابیس: نامحدود
IP اختصاصی: قابل خرید
محل سرور: فرانسه
دیتاسنتر : OVH
وب سرور : لایت اسپید