هاست لینوکس ایران دایرکت ادمین

linux-iran

پنل LBI-1
ماهیانه ۳۵۰۰ تومان
فضای هاست : ۱۰۰ مگابایت
پهنای باند ماهانه : ۲۰گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : ۲ عدد
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس انلاین
امکانات : نامحدود
 
پنل LBI-2
ماهیانه ۵۴۰۰ تومان
فضای هاست : ۲۵۰ مگابایت
پهنای باند ماهانه : ۳۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : ۳ عدد
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس انلاین
امکانات : نامحدود
 
پنل LBI-3
ماهیانه ۷۵۰۰ تومان
فضای هاست : ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند ماهانه : ۴۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : ۴ عدد
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس انلاین
امکانات : نامحدود
 
پنل LBI-4
ماهیانه ۱۲۵۰۰ تومان
فضای هاست : ۱ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : ۷۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : ۵عدد
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس انلاین
امکانات : نامحدود
 
پنل LBI-5
ماهیانه ۱۸۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۲ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : ۱۱۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : ۶ عدد
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس انلاین
امکانات : نامحدود
 
پنل LBI-Gold
ماهیانه ۲۵۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۵ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : ۱۵۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : ۸ عدد
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس انلاین
امکانات : نامحدود
 
پنل LBI-VIP
ماهیانه ۳۹۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۱۰ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : ۲۰۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : ۱۲ عدد
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس انلاین
امکانات : نامحدود