هاست لینوکس آلمان (ویژه)

linux-ge

پنل LVG-1
ماهیانه ۱۶۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند ماهانه : نا محدود
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : ۱ عدد
محل سرور : آلمان
دیتا سنتر : هتزنر
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : ۱ عدد
 
پنل LVG-2
ماهیانه ۲۵۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۱ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نا محدود
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : ۵ عدد
محل سرور : آلمان
دیتا سنتر : هتزنر
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : ۱ عدد
 
پنل LVG-3
ماهیانه ۴۲۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۲ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نا محدود
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : نامحدود
محل سرور : آلمان
دیتا سنتر : هتزنر
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : ۱ عدد
 
پنل LVG-4
ماهیانه ۵۵۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۳ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نا محدود
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : نامحدود
محل سرور : آلمان
دیتا سنتر : هتزنر
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : ۱ عدد
 
پنل LVG-5
ماهیانه ۸۵۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۵ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نا محدود
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : نامحدود
محل سرور : آلمان
دیتا سنتر : هتزنر
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : ۱ عدد
 
پنل LVG-6
ماهیانه ۱۲۰۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۱۰ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نا محدود
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : نامحدود
محل سرور : آلمان
دیتا سنتر : هتزنر
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : ۱ عدد