هاست لینوکس ایران (ویژه)

linux-iran

پنل LVI-1
ماهیانه ۲۱۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند ماهانه : ۵۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : ۱ عدد
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس لاین جنوب
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : هزینه جداگانه
 
پنل LVI-2
ماهیانه ۲۸۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۱ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : ۷۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : ۵ عدد
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس لاین جنوب
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : ۱ عدد
 
پنل LVI-3
ماهیانه ۴۵۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۲ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : ۱۱۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : نامحدود
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس لاین جنوب
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : ۱ عدد
 
پنل LVI-4
ماهیانه ۵۷۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۳ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : ۱۵۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : نامحدود
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس لاین جنوب
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : ۱ عدد
 
پنل LVI-5
ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۵ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : ۲۰۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : نامحدود
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس لاین جنوب
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : ۱ عدد
 
پنل LVI-6
ماهیانه ۱۳۵۰۰۰ تومان
فضای هاست : ۱۰ گیگابایت
پهنای باند ماهانه : ۳۰۰ گیگابایت
کنترل پنل : DirectAdmin
گارانتی : ۵ روز
ادان دامین : نامحدود
محل سرور : ایران
دیتا سنتر : پارس لاین جنوب
امکانات : نامحدود
IP اختصاصی : ۱ عدد