نمایندگی هاست لینوکس آلمان

نمایندگی ۱
ماهیانه ۱۳۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۲ گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر: هتزنر
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۲
ماهیانه ۱۹۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۴ گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر: هتزنر
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۳
ماهیانه ۲۹۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۸ گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر: هتزنر
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۴
ماهیانه ۴۳۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۱۵ گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر: هتزنر
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۵
ماهیانه ۷۰۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۵۰ گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر: هتزنر
امکانات: نامحدود