نمایندگی هاست لینوکس آلمان

نمایندگی ۱
ماهیانه ۱۵۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۲ گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر: هتزنر
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۲
ماهیانه ۲۸۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۴ گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر: هتزنر
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۳
ماهیانه ۴۰۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۸ گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر: هتزنر
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۴
ماهیانه ۵۵۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۱۵ گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر: هتزنر
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۵
ماهیانه ۹۳۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۵۰ گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: آلمان
دیتاسنتر: هتزنر
امکانات: نامحدود