نمایندگی هاست ویندوز ایران

نمایندگی ۱
ماهیانه ۳۶۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۲ گیگابایت
پهنای باند: ۱۰ گیکابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: ایران
دیتاسنتر: پارس لاین جنوب
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۲
ماهیانه ۵۴۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۵ گیگابایت
پهنای باند: ۳۰ گیکابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: ایران
دیتاسنتر: پارس لاین جنوب
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۳
ماهیانه ۶۴۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۱۰ گیگابایت
پهنای باند: ۴۰ گیکابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: ایران
دیتاسنتر: پارس لاین جنوب
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۴
ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۲۰گیگابایت
پهنای باند: ۶۰ گیکابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: ایران
دیتاسنتر: پارس لاین جنوب
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۵
ماهیانه ۱۱۰۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۳۰ گیگابایت
پهنای باند: ۱۰۰ گیکابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: ایران
دیتاسنتر: پارس لاین جنوب
امکانات: نامحدود