نمایندگی هاست ویندوز ایران

نمایندگی ۱
ماهیانه ۱۵۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۲ گیگابایت
پهنای باند: ۱۰ گیکابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: ایران
دیتاسنتر: پارس لاین جنوب
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۲
ماهیانه ۳۵۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۵ گیگابایت
پهنای باند: ۳۰ گیکابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: ایران
دیتاسنتر: پارس لاین جنوب
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۳
ماهیانه ۵۲۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۱۰ گیگابایت
پهنای باند: ۴۰ گیکابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: ایران
دیتاسنتر: پارس لاین جنوب
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۴
ماهیانه ۶۷۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۲۰گیگابایت
پهنای باند: ۶۰ گیکابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: ایران
دیتاسنتر: پارس لاین جنوب
امکانات: نامحدود
نمایندگی ۵
ماهیانه ۷۷۰۰۰ تومان
فضای سرویس: ۳۰ گیگابایت
پهنای باند: ۱۰۰ گیکابایت
کنترل پنل: دایرکت ادمین
تعداد اکانت: نامحدود
محل سرور: ایران
دیتاسنتر: پارس لاین جنوب
امکانات: نامحدود