تعرفه سامانه پیام کوتاه

پنل SMS1
۱۵۰۰۰ تومان
خط اختصاصی رایگان : ندارد
از ۱۴۰ ریال قیمت ارسال پیام فارسی
پنل SMS2
۴۹۰۰۰ تومان
خط اختصاصی رایگان : ندارد
از ۱۴۰ ریال قیمت ارسال پیام فارسی